ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7471 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7471

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนโรงพยาบาลบ้านดอน ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 5,947,100.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/07/2017

วันหมดอายุ : 30/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน