ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7465 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7465

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ห้วยก้านเหลือง- ดงบัง ระหว่าง กม.๑๓๔+๐๐๐ – กม.๑๓๕+๐๔๙ อ.เมือง จ.บึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 3,926,300.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วรลักษณ์ เติมต่อวัฒนกุล

E-mail : woraluckt@pwa.co.th

วันประกาศ : 25/07/2017

วันหมดอายุ : 31/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน