ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7488 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7488

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อเพื่อให้้พนการก่อสร้งกิจกรรมเพิ่มเติมประสิทธิภาพของทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 234 ตอนควบคุม 0100 ตอนเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.8+700-กม.10+100 (กปภ.สาขาเพชรบูรณ์)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 6,650,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

E-mail : 55120@pwa.co.th

วันประกาศ : 09/08/2017

วันหมดอายุ : 12/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน