ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7472 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7472

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนอนามัยตลิ่งงาม-เซเว่นบ้านพังกา หมู่ 4 ตำบล ตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 3,010,700.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/07/2017

วันหมดอายุ : 31/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน