ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7478 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7478

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนท้องทราย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,525,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 02/08/2017

วันหมดอายุ : 05/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน