ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7483 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7483

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อประปาที่ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนไชยสถาน-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.561+000 – กม.562+651 LT อ.เมือง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 12,123,100.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวอิฑยา จิตประเสริฐ

E-mail : ittayac@pwa.co.th

วันประกาศ : 08/08/2017

วันหมดอายุ : 11/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน