ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7487 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7487

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างงานขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0310 คุ่ยประดู่-คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.65+780-กม.68+500 จ.สุโขทัย

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 4,665,600.00 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

E-mail : 55120@pwa.co.th

วันประกาศ : 09/08/2017

วันหมดอายุ : 12/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน