ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7484 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7484

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการพัฒนาและปรับรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน สายทาง มส.ถ. 1-005 บ้านท่าข้าม-บ้านเสาหิน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 3,884,100.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวอิฑยา จิตประเสริฐ

E-mail : ittayac@pwa.co.th

วันประกาศ : 08/08/2017

วันหมดอายุ : 11/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน