ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7475 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7475

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อและติดตั้งโครงการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพคลาว์ดเซิร์ฟเวอร์(Cloud Consolidate) ระยะที่ 1 (Standard and Consolidate Existing Server and Storage) ของการประปาส่วนภูมิภาค

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 9,854,700.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 01/08/2017

วันหมดอายุ : 04/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน