ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7469 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7469

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหลังวัดละไม ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,626,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 26/07/2017

วันหมดอายุ : 31/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน