ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7481 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7481

ชื่อโครงการ : จัดซื้อผงปูนคลอรีน ชนิด 65% จำนวน 1,015 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,117,797.50 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

E-mail : 55120@pwa.co.th

วันประกาศ : 08/08/2017

วันหมดอายุ : 11/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน