ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7462 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7462

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงระบบตกตะกอน บริเวณสถานีผลิต – จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,764,880.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : www.paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 25/07/2017

วันหมดอายุ : 31/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน