ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7406 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7406

ชื่อโครงการ : จัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง (ไม่มียูเนี่ยน) ขนาด 1/2 นิ้ว เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 20,000 เครื่อง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 18,404,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 29/05/2017

วันหมดอายุ : 01/06/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน