ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7402 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7402

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อบริเวณสะพานข้ามคลองเตย ถนนเพชรเกษม ช่วงหน้าห้างบิ๊กซีเอ็กตร้า ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ.)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,821,590.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายพงษ์ศักดิ์ ชูสังข์เพชร

E-mail : pongsakc@pwa.co.th

วันประกาศ : 23/05/2017

วันหมดอายุ : 26/05/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน