ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7416 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7416

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง จำนวน 9,289,210 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 167,766,403.38 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 12/06/2017

วันหมดอายุ : 16/06/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน