ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7408 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7408

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่ออจ่ายน้ำการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 713,084,380.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 02/06/2017

วันหมดอายุ : 07/06/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน