ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7394 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7394

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ พร้อมขนส่ง รวมจำนวน ๖๓๑.๕ เมตริกตัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 3,783,948.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : www.paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/05/2017

วันหมดอายุ : 22/05/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน