ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7424 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7424

ชื่อโครงการ : ซื้อสารเคมี ๒ รายการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา เพื่อใช้ในการผลิตน้ำ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,592,660.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวอิฑยา จิตประเสริฐ

E-mail : ittayac@pwa.co.th

วันประกาศ : 14/06/2017

วันหมดอายุ : 19/06/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน