ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7631 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7631

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อ ถนนสายท้องศาลา-วังตะเคียน-โฉลกหลำ(ตอนที่ ๒) อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาเกาะพะงัน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 4,259,701.03 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 23/01/2018

วันหมดอายุ : 26/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน