ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7650 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7650

ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีนรั่ว จำนวน 6 เครื่อง ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 545,700.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายชุมพล วงค์สินอุดม

E-mail : chumpholw@pwa.co.th

วันประกาศ : 02/02/2018

วันหมดอายุ : 05/02/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน