ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7644 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7644

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อประปาที่บริเวณจุดก่อสร้างสะพานต่างระดับ LAMPANG INTERCHANGE ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 10,215,290.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวอิฑยา จิตประเสริฐ

E-mail : ittayac@pwa.co.th

วันประกาศ : 26/01/2018

วันหมดอายุ : 31/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน