ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7629 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7629

ชื่อโครงการ : จ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรมือถือในพื้นที่กปภ.ข.4 จำนวน 17 สาขา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 57,827,520.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 18/01/2018

วันหมดอายุ : 23/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน