ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7624 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7624

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ถนนทุ่งฝนสามัคคี - ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.ทุ่งฝน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,980,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วรลักษณ์ เติมต่อวัฒนกุล

E-mail : woraluckt@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/01/2018

วันหมดอายุ : 19/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน