ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7649 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7649

ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 44,596,530.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 01/02/2018

วันหมดอายุ : 04/02/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน