ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7651 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7651

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเส้นท่อ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (มณฑลทหารบกที่ 25 และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 7,274,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 05/02/2018

วันหมดอายุ : 08/02/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน