ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7645 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7645

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกและมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่างๆพร้อมอุปกรณ์จำนวน 6 รายการ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 16,982,048.11 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส.นิษณา เนื้ออ่อน

E-mail : nisanan@pwa.co.th

วันประกาศ : 29/01/2018

วันหมดอายุ : 01/02/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน