ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7630 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7630

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ โทรสาร ระบบไฟฟ้า และระบบประปา (ไม่รวมอะไหล่) สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,326,628.80 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 23/01/2018

วันหมดอายุ : 26/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน