ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7658 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7658

ชื่อโครงการ : จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลวความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 15 % จำนวน 84 ตัน ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,228,360.30 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : doungpornv@pwa.co.th

วันประกาศ : 09/02/2018

วันหมดอายุ : 12/02/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน