ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7656 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7656

ชื่อโครงการ : โครงการย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๐๘ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๑-บ้านโพธิ์แบะ ระหว่างที่ กม.๒+๘๗๙ ถึง กม.๒+๙๒๓ (ซ้ายทาง) (กรณีวางท่อประปารุกล้ำที่ดินนายพีร พาศประภัศร์) กปภ.สาขาชุมพร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 574,315.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 07/02/2018

วันหมดอายุ : 10/02/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน