ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7628 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7628

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสี่แยกหนองสองห้อง ถึงปากทางเข้าวัดราษฎร์บำรุง ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 11,875,823.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 18/01/2018

วันหมดอายุ : 21/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน