ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7659 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7659

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถังน้ำใสและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนให้พื้นที่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 74,151,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

E-mail : nongkanokk@pwa.co.th

วันประกาศ : 12/02/2018

วันหมดอายุ : 15/02/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน