ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7643 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7643

ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTER) จำนวน 15 เครื่อง ให้กับ กปภ.ข.6 และกปภ.สาขาในสังกัด

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 593,850.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : doungpornv@pwa.co.th

วันประกาศ : 26/01/2018

วันหมดอายุ : 29/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน