ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7638 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7638

ชื่อโครงการ : งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านห้วยด้วนและหมู่ 16 บ้านบำรุงรักษ์ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 5,116,419.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. วศิตา ถนอมสัตย์

E-mail : wasitaT@pwa.co.th

วันประกาศ : 26/01/2018

วันหมดอายุ : 31/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน