ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 179 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 179

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อเนื่อง ถ.สำนักแต้ว ป.สะเดา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,049,500.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 06/06/2006

วันหมดอายุ : 09/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน