ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 183 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 183

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ สำนักงานประปาสงขลาและสำนักงานประปาหาดใหญ่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 1,997,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 12/06/2006

วันหมดอายุ : 15/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน