ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
278 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ 2,000 ลบ.ม.สำนักงานประปาชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 9,095,000.00 24/11/2006 27/11/2006
277 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานจัดซื้อปุนคลอรีน ชนิด65% บรรจุในถังโลหะหรือพลาสติก ถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 1,052 ถัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,465,151.60 24/11/2006 27/11/2006
276 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการปรุบปรุงเส้นท่อถนนนารีรัตน์,ถนนราชอุทิศ,ถนนรัศมีดาว และถนนสกาวเดือน อำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานประปาสมเด็จ 3,100,000.00 24/11/2006 27/11/2006
275 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปา และบำรุงรักษาระบบประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สถานีผลิตน้ำประปาห้วยเสนง สำนักงานประปาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 23,810,496.00 17/11/2006 20/11/2006
274 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับโครงการวรารมย์เจริญเมือง ต.สันต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาสันกำแพง 5,970,000.00 16/11/2006 19/11/2006
273 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ สำนักงานประปาร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction) 5,900,000.00 16/11/2006 19/11/2006
271 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับโครงการวรารมย์แก้วนวรัฐ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ 4,804,300.00 15/11/2006 18/11/2006
266 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.เพชรเกษม(ช่วงกองทุนสงเคราะห์สวนยางห้วยยอด-สี่แยกอันดามัน) ป.ห้วยยอด 2,045,000.00 14/11/2006 17/11/2006
265 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.เพชรเกษม(สามแยกคลองโกง-หน้าที่ว่าการอำเภอรัษฎา) ป.ห้วยยอด 2,750,000.00 10/11/2006 13/11/2006
264 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.ตรัง-สตูล ป.ย่านตาขาว 3,800,000.00 10/11/2006 13/11/2006
263 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านเอื้ออาทร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 4,700,000.00 08/11/2006 11/11/2006
262 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่บ้านดอยต่อ ม.3 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย สำนักงานประปาแม่สาย 2,660,000.00 08/11/2006 11/11/2006
261 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดซื้อปูนคลอรีน ชนิด 65% บรรจุในถังโลหะหรือถังพลาสติก ถังละ 50 กิโลกร้ม จำนวน 1,052 ถัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,465,151.60 03/11/2006 06/11/2006
260 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาปรับปรุงแนวท่อประปาบริเวณ หมู่ที่ 1-8 ตำบลวังเย็น , หมู่ที่ 3 , 5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สำนักงานประปาปากท่อ จังหวัดราชบุรี 9,600,000.00 02/11/2006 05/11/2006
259 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานปรับปรุงแนวท่อประปาบริเวณสถานีจ่ายน้ำลูกแกถึงตรงข้ามวัดโกสินารายณ์ 2,000,000.00 02/11/2006 05/11/2006
258 การประปาส่วนภูมิภาค งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก. 207-2530 พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 87 เมตริกตัน (87 ท่อ) 2,465,280.00 26/10/2006 29/10/2006
257 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนอนุสรณ์อาจารย์ทอง ป.หาดใหญ่ 2,320,000.00 17/10/2006 20/10/2006
256 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.กาญจนวนิช(ช่วงหมู่บ้านรวมกลุ่ม ถึง ถ.กอบกุลอุทิศ 6) ป.สะเดา 2,518,000.00 17/10/2006 20/10/2006
252 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย 5 2,400,000.00 10/10/2006 13/10/2006
251 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ซื้อมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ 0.00 25/09/2006 28/09/2006
250 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว ป.รือเสาะ 3,210,000.00 25/09/2006 28/09/2006
249 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำดิบ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12” ไปยังสถานีผลิตน้ำหนองทะเล สำนักงานประปากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,062,600.00 22/09/2006 25/09/2006
247 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 2, 4, 9 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 3,110,000.00 21/09/2006 24/09/2006
246 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำดิบ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12” ไปยังสถานีผลิตน้ำหนองทะเล สำนักงานประปากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,062,600.00 18/09/2006 21/09/2006
245 การประปาส่วนภูมิภาค งานจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) 17,334,000.00 15/09/2006 18/09/2006
เลื่อนขึ้นข้างบน