ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 275 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 275

ชื่อโครงการ : จ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปา และบำรุงรักษาระบบประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สถานีผลิตน้ำประปาห้วยเสนง สำนักงานประปาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 23,810,496.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสืบศักดิ์ แจ่มใส

E-mail : suebsakj@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/11/2006

วันหมดอายุ : 20/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน