ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 262 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 262

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่บ้านดอยต่อ ม.3 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย สำนักงานประปาแม่สาย

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,660,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 08/11/2006

วันหมดอายุ : 11/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน