ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 271 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 271

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับโครงการวรารมย์แก้วนวรัฐ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,804,300.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/11/2006

วันหมดอายุ : 18/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน