ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 249 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 249

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำดิบ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12” ไปยังสถานีผลิตน้ำหนองทะเล สำนักงานประปากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,062,600.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 22/09/2006

วันหมดอายุ : 25/09/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน