ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 264 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 264

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.ตรัง-สตูล ป.ย่านตาขาว

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,800,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 10/11/2006

วันหมดอายุ : 13/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน