ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 278 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 278

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ 2,000 ลบ.ม.สำนักงานประปาชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 9,095,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 24/11/2006

วันหมดอายุ : 27/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน