ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 247 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 247

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 2, 4, 9 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เอกสารแนบ :

วงเงินงบประมาณ : 3,110,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 21/09/2006

วันหมดอายุ : 24/09/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน