ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 274 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 274

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับโครงการวรารมย์เจริญเมือง ต.สันต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาสันกำแพง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 5,970,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/11/2006

วันหมดอายุ : 19/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน