ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 250 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 250

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว ป.รือเสาะ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,210,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 25/09/2006

วันหมดอายุ : 28/09/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน