ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 263 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 263

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านเอื้ออาทร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 4,700,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 08/11/2006

วันหมดอายุ : 11/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน