ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 265 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 265

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.เพชรเกษม(สามแยกคลองโกง-หน้าที่ว่าการอำเภอรัษฎา) ป.ห้วยยอด

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,750,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 10/11/2006

วันหมดอายุ : 13/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน