ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 256 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 256

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.กาญจนวนิช(ช่วงหมู่บ้านรวมกลุ่ม ถึง ถ.กอบกุลอุทิศ 6) ป.สะเดา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,518,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/10/2006

วันหมดอายุ : 20/10/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน