ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 259 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 259

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงแนวท่อประปาบริเวณสถานีจ่ายน้ำลูกแกถึงตรงข้ามวัดโกสินารายณ์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,000,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 02/11/2006

วันหมดอายุ : 05/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน