ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 251 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 251

ชื่อโครงการ : ซื้อมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 0.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายประมวล รักตระวัตร

E-mail : sumontha_J@pwa.co.th

วันประกาศ : 25/09/2006

วันหมดอายุ : 28/09/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน